Menu

COVID-19 Maatregelen vanwege het coronavirus

Geachte cliënt,

Mondzorgkliniek Molenlanden heeft de reguliere zorgverlening hervat.

De werkwijze is aangepast en conform de leidraad die door de branchevereniging van tandartsen is vastgesteld in overleg met het RIVM, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

We rekenen op uw medewerking om samen een veilige omgeving te waarborgen waarin wij onze tandheelkundige zorg adequaat kunnen verlenen. In de praktijk treffen we een aantal aanvullende maatregelen:

 • We houden onderling afstand, ook in de wachtkamer.
 • We vragen u of u alleen naar de praktijk wilt komen, zonder onnodige begeleiding.
 • Bij binnenkomst vragen wij u de mond te spoelen en om uw handen te desinfecteren.
 • We verwelkomen u met een glimlach, maar we schudden geen handen.
 • We laten alleen mensen in de praktijk toe waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u op dit moment huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Heeft u op dit moment het coronavirus?
Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2 (Covid-19)

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij de wettelijke toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed.

We verwelkomen u graag in de praktijk!

Team Mondzorgkliniek Molenlanden

Afspraak afzeggen?

Wilt u een afspraak plannen of afzeggen? Mail ons eenvoudig door op onderstaande button te klikken.