Menu

Implantologie

5. MZKM_icon_implantologie

Implantaten

Een implantaat kunt u het best vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak geplaatst. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal, zoals titanium. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

A-merk Implantaten

Omdat wij veel aandacht geven aan kwaliteit van onze behandelingen en vinden uiterst belangrijk dat er voorspelbaar gewerkt wordt kiezen wij A-merk implantaten zoals Densply of Straumann.

Voor het plaatsen van een implantaat is voldoende kaakbot nodig. Dit wordt bepaald aan de hand van 3D-foto’s die in de praktijk van Mondzorgkliniek Molenlanden kan worden gemaakt.

We maken onderscheid tussen de zogeheten een fase- en twee fasen behandeling. Bij de een fase behandeling wordt het implantaat in één behandeling geplaatst. Het implantaat bestaat uit een deel dat in het bot wordt verankerd en een deel dat boven het tandvlees uitsteekt. Deze twee delen vormen een geheel. Op het uitstekende deel wordt een kroon, brug of kunstgebit vervaardigd.

Bij de twee fasen behandeling wordt in de eerste fase het implantaat in het bot geplaatst. Vervolgens wordt het met tandvlees bedekt. Een aantal maanden later, als het implantaat is ingegroeid in het bot, volgt de tweede fase. Daarbij wordt op het ingegroeide implantaat een stift geplaatst (dat heet een abutment). Na een aantal weken wordt op het abutment een kroon, brug of kunstgebit gezet.

Implantaat operatie in 3 stappen:

1. Voorafgaand aan de operatie krijgt u een aantal recepten voor geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben. Volg de instructies voor het innemen ervan nauwkeurig op. Indien u bloedverdunners gebruikt zal het gebruik ervan, in overleg met uw huisarts of specialist, mogelijk tijdelijk moeten worden gestopt. Stop niet op eigen initiatief met uw bloedverdunners. Geef het van tevoren aan als u ergens allergisch voor bent.

2. Tijdens de operatie wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in uw kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2-6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat (osseo-integratie) en ontstaat het stevige fundament voor uw toekomstige nieuwe tand of kies.

3. Na de operatie moet u, afhankelijk van de ingreep, rekening houden met enige zwelling en/of verkleuring van de slijmvliezen, wang en lippen. Deze verschijnselen zijn echter meestal tijdelijke. Tegen de napijn krijgt u meestal medicijnen voorgeschreven van uw behandelaar. Als er overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid optreedt, neemt u dan contact op met de tandarts.

Klikgebit

Een klikgebit, of klikprothese, is een uitneembaar kunstgebit dat is vastgeklikt op implantaten (kunstwortels) zodat de prothese voortaan vast op de kaak ligt. U krijgt 2 (of in sommige situaties 4) implantaten in de onderkaak, waarop een nieuwe onderprothese op drukknoppen of op een staaf wordt vastgeklikt. Dit kan worden bereikt door middel van verschillende systemen. Welk systeem we kiezen, hangt af van de situatie van de kaak. Dit bepalen we aan de hand van een 3D-röntgenscan .

Het klikgebit wordt vooral aangeraden in de volgende situaties:

  • Mensen die geen eigen tanden en kiezen meer hebben in hun onderkaak en bovenkaak
  • Mensen die geen normaal kunstgebit kunnen hebben, omdat zij problemen hebben met de vorm van hun kaak
  • Mensen die een erg geslonken kaak hebben, omdat zij al lange tijd een kunstgebit dragen

Een klikgebit is een goede oplossing wanneer u last heeft van een loszittende prothese. Doordat het klikgebit vast zit, voelt het als uw eigen gebit. Een klikgebit kan eenvoudig worden uitgenomen om deze te reinigen of wanneer u gaat slapen.

Plaatsen van een implantaat is een eenvoudige behandeling die onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. U zult hier niet meer pijn bij ervaren dan normaal is voor een medische ingreep. Er kan achteraf wat zwelling optreden, die met een coldpack of wat ijsblokjes in een handdoek prima te bestrijden is. Eventuele napijn is te verhelpen met standaard pijnstillers zoals paracetamol.

Wij maken gebruik van de meest actuele technieken en hoogwaardige materialen bij het vervaardigen van een klikgebit. Ook houden wij rekening met uw cosmetische wensen, zoals de vorm, kleur en stand van de tanden en aansluiting bij uw gezicht. Samen met u proberen we tot een mooi eindresultaat te komen. In overleg bepalen we de kleur en vorm van de tanden en kiezen.

3D-implantaat planning

Mondzorgkliniek Molenlanden gebruikt driedimensionale (3D) technieken en implantaat planningssoftware bij het plannen en plaatsen van complexe implantaat casussen. Deze technologie wordt ook geleide implantaat plaatsing of guided surgery genoemd.

Met guided surgery kunnen de implantaten met grotere precisie worden gepland en geplaatst. Risico’s bij het plaatsen van complexe implantaten nemen hierdoor aanzienlijk af. De planningssoftware geeft onze chirurg driedimensionaal nauwkeurige informatie over de anatomie van de mond:

  • Breedte en dichtheid van het kaakbot
  • Exacte locatie van naburige tandwortels
  • Locatie van de zenuwen

Met deze nauwkeurige informatie plant de chirurg de ideale locatie voor uw implantaten en kunt u zien hoe uw nieuwe tanden eruit zullen zien – zelfs vóór de behandeling – met als doel een optimaal klinisch resultaat te bereiken.

CBCT en gebitsmodel

Bij een 3D-planning wordt gebruikt gemaakt van een CBCT-scan* en een gebitsmodel-scan. Op een CBCT-scan zijn de tanden, het kaakbot, het verloop van de zenuwen, de sinussen (bijholtes) en de zachte weefsels in de mond zichtbaar.

Eem gebitsmodel kan worden gemaakt aan de hand van de conventionele methode (happen) of met een digitale methode, een mondscanner. Er worden metingen gedaan die worden ingevoerd in de planningssoftware.

Op basis van alle gegevens maakt onze tandarts-implantoloog een behandelplan. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren: kaakbot, vorm van de mond, oorspronkelijke tanden, vorm van het tandvlees, verloop van de zenuwen, en sinussen. Al deze zaken bepalen hoeveel implantaten nodig zijn, onder welke hoek ze geplaatst dienen te worden en hoe lang en hoe dik ze moeten zijn.

Behandelplan

Aan de hand van het 3D-plan wordt in het tandtechnisch laboratorium een 3D-boormal geprint die bij het implanteren in mondholte over de tanden en kiezen wordt geschoven. De chirurg plaatst het implantaat met behulp van de boormal in de vooraf digitaal bepaalde richting en diepte.

Het volledig guided plannen maakt het inbrengen van het implantaat buitengewoon veilig en nauwkeurig en de behandeltijd is over het algemeen beduidend korter. Bij een aantal behandelingen kan zelfs het tandvlees intact worden gelaten zodat het sneller geneest en complicaties kunnen worden voorkomen. Omdat de ontwerpfase voor de behandeling plaatsvindt, is het zelfs mogelijk om nieuwe tanden van te voren te laten vervaardigen. Daardoor kunnen ze al op dezelfde dag op de nieuwe implantaten worden geplaatst.

*CBCT

Cone Beam Computer Tomografie is een recent ontwikkelde techniek binnen de computertomografie waarmee met röntgenstraling driedimensionale afbeeldingen van de mond en omgeving worden gemaakt, die vervolgens worden gebruikt voor onderzoek en ter ondersteuning van het stellen van diagnoses. Het geeft een duidelijker beeld van het gebit dan een normale röntgen. Voor een CBCT-scan krijgt u van ons een verwijzing.