Menu

Orale Chirurgie

8. MZKM_icon_oralechirurgie

Soms is het noodzakelijk een kleine chirurgische ingreep te verrichten. Bijvoorbeeld om verstandskiezen, wortelrest(en) of een afgebroken kies te verwijderen, een ontsteking te elimineren of om zeker te weten of een tand of kies al dan niet geschikt is voor het vervaardigen van een duurzame restauratie.

Onze tandartsen en assistenten hebben voor deze operaties extra opleidingen genoten en zijn voor al deze behandelingen gekwalificeerd. Alle chirurgische behandelingen worden onder verhoogde steriele omstandigheden en goede lokale anesthesie uitgevoerd.

Als er een chirurgische behandeling bij u moet plaatsvinden is het van belang dat wij op de hoogte zijn van uw gezondheidssituatie en eventueel medicijngebruik. Dit in verband met eventuele interacties van onze verdovingsmiddelen op uw medicijnen of onderliggende aandoeningen. Sommige medicijnen kunnen bijvoorbeeld leiden tot een verhoogd risico op nabloeding en een verlengde stollingstijd.

Voor de nazorg kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld een coldpack mee naar huis krijgt om het operatiegebied te koelen en zwelling tegen te gaan. Ook kan of er een vervolgafspraak worden gemaakt om hechtingen te verwijderen, noodvoorzieningen te maken of protheses aan te passen.

Wanneer orale chirurgie?
  • Flapoperaties in verband met tandvleesproblematiek. Het tandvlees wordt hierbij opzij geklapt om de tanden en kiezen goed te kunnen reinigen.
  • Tandvleescorrecties bij kroonverlenging, gingivectomie (verwijdering van tandvlees) of recessiebedekking (tandvleestransplanteren). Met behulp van microchirurgische technieken wordt de vorm van het tandvlees aangepast om een zo optimaal mogelijk esthetisch resultaat te verkrijgen.
  • Wortelpuntbehandelingen. Door het tandvlees opzij te schuiven is het mogelijk een ontsteking aan de punt van de wortel direct te benaderen, te reinigen en aan de wortelpunt af te sluiten.
  • Implantaten plaatsen, kleine botcorrecties.
  • Exploratieflap. Het tandvlees wordt opzij geschoven om direct te kunnen zien waarom bijvoorbeeld een bepaalde ontsteking in stand blijft of om onduidelijkheden op röntgenfoto’s bij ingrijpende behandelplannen te checken.

Verstandskiezen trekken

De verstandskiezen zijn de laatste tanden die een mens in het gebit krijgt. De tand heet officieel: sapientiae, tand der wijsheid, oftewel verstandskies. Verstandskiezen komen pas laat, namelijk wanneer een persoon volwassen is. Niet iedereen krijgt alle verstandskiezen. Verstandskiezen kunnen problemen veroorzaken, daarom is het goed om op tijd te besluiten of ze moeten worden verwijderd of niet.

Het trekken van een verstandskies gebeurt vaak preventief op de leeftijd van 17 tot 25 jaar. Als verstandskiezen pas getrokken worden op het moment dat ze complicaties opleveren, is de behandeling moeilijker. Twijfelt u of uw verstandskiezen getrokken moeten worden? Maak dan een afspraak. We kijken samen of een behandeling nodig is.

Waarom verstandskiezen trekken?

Verstandskiezen zijn moeilijk schoon te maken, omdat ze ver achter in de mond liggen. Dit kan leiden tot tandbederf. Tandbederf kan zich verspreiden over uw gehele gebit en daarmee andere tanden en kiezen aantasten. Daarnaast nemen doorkomende verstandskiezen ruimte in. Het drukken van de verstandskiezen kan ertoe leiden dat de overige tanden scheef gaan staan.

Kleine botcorrecties

Voordat de tandarts een prothese plaatst is het soms noodzakelijk om kleine botcorrecties uit te voeren. Immers, de voorwaarde voor een prothese of implantaat is de aanwezigheid van voldoende kaakbot.