Menu

Financieel Advies

MZKM_favicon

Mondzorgkliniek Molenlanden hecht veel waarde aan goede (financiële) voorlichting. We vertellen u op een heldere, duidelijke manier alles over onze tarieven, de zorgsom, eventuele tegemoetkomingen en de begroting van uw behandelplan. Verwacht de tandarts dat de voorgestelde tandheelkundige ingreep meer dan 250 euro kost, dan is deze verplicht om een begroting te geven.

Een zorgplan is een plan op maat om het zorgdoel op de lange termijn te verwezenlijken. Bij het opstellen van een begroting gaat de behandelend specialist in eerste instantie uit van een standaardbehandeling. Onvoorziene kosten kunnen niet van tevoren worden begroot en zullen in de eindfacturatie worden verwerkt. Goed overleg is hierbij van belang. Naast dat u informatie ontvangt over de noodzaak van de extra behandeling, zal de tandarts u op de hoogte brengen van eventuele bijkomende kosten.

Pien software

Wij kunnen de hoogte van uw zorgbudget van uw zorgverzekeraar opvragen in speciale software van Pien. U bent dan direct op de hoogte van wat er wel, of niet, wordt vergoed vanuit uw verzekering. Als patiënt weet u waar u aan toe bent, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan.

Bij het berekenen van de netto-bijdrage van de patiënt houdt Pien rekening met de voorgestelde behandeling, het vergoedingenpakket van de mondzorgverzekering en specifieke tarief begrenzers. Bij vergoedingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed (bijv. P-codes) geeft Pien aan welk deel ten laste komt van het algemeen geldend eigen risico. Let op: Pien heeft geen inzicht in het wel of niet hebben betaald van verzekeringspremies, waardoor de zorgverzekeraar kan besluiten om een behandeling niet of slechts deels te vergoeden.

Behandelingen die bij een andere mondzorgverlener zijn gedaan handmatig worden toegevoegd aan de historie. Mocht u bij een andere mondzorgverlener een behandeling hebben ondergaan en die niet hebben gemeld, dan kan dit de uiteindelijke vergoeding oftewel de door Pien berekende eigen bijdrage beïnvloeden.

Tandartsverzekering

Goede voorlichting en duidelijkheid met betrekking tot tarieven, uw nota, vergoedingen en begrotingen van behandelplannen zijn belangrijk. In de zorgpolis van uw verzekeraar kunt u teruglezen welk deel van de begrote kosten wordt vergoed. U kunt verder geen rechten ontlenen aan een afgegeven begroting.

Wij raden u aan om uw tandartsverzekering aan te passen aan de gezondheid en conditie van uw gebit. U kunt de tandarts te allen tijde vragen om advies. U kunt zich bij verschillende zorgverzekeraars verzekeren voor tandheelkundige zorg. De aanvullende tandartsverzekering staat wettelijk los van de basisverzekering en kunt u los van elkaar afsluiten. Voor meer informatie over tandartsverzekeringen, waaronder de verschillen in dekkingen, vergoedingen en eventueel belastingaftrek, verwijzen wij u naar allesoverhetgebit.nl.