Menu
Untitled design (4)

Aisha Bajwa Tandarts-Implantoloog

Aisha Bajwa is de eigenaresse van Mondzorgkliniek Molenlanden en is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde). Sindsdien heeft Aisha als algemeen practicus bij verschillende groepspraktijken gewerkt, waarbij zij ervaring opdeed in alle aspecten van tandheelkunde. In 2017 startte zij de postdoctorale opleiding ‘Orale implantologie & prothetiek’ aan Vrije Universiteit Amsterdam, ACTA, die zij in Augustus 2020 met succes heeft afgrond.

Aisha Bajwa is NVOI erkend Implantoloog en haar specialiteit is orale implantologie, dento-alveolaire chirurgie en Prothetische tandheelkunde. Hiernaast richt zij op restauratief en esthetische herstel van het gebit. Zij legt hierbij de nadruk op mondgezondheid, met name op de mechanica van het kauwstelsel.

Aisha is verbonden aan de universiteit van Amsterdam (ACTA) als staf lid en klinisch docent bij de afdeling Reconstructieve & Restauratieve Mondzorg. Bij de Postdoctorale opleiding ondersteunt zij behandelingen van uitgebreide casuïstiek. Zij is een groot voorstander van bij- en nascholing. Aisha houdt van een efficiënte en rustige werksfeer waardoor een prettige tandarts-patiënt relatie ontstaat en er is altijd ruimte voor overleg.

“Bij mij staat de patiënt centraal.
Zijn/haar vertrouwen is mij erg dierbaar.”

Lid van NVOI (Nederlandse vereniging voor Orale implantologie), KNMT (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde), KRT (Kwaliteit Register Tandartsen), ITI (International Team of Implantologists) & AOI (Associatie Orale Implantologen), YITI Global (Taskforce member) en is oprichter van Young ITI The Netherlands.