Menu
Untitled design (4)

Aisha Bajwa Tandarts-Implantoloog

In 2011 studeerde Aisha Bajwa af aan de Universiteit van Amsterdam, ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde). Sindsdien werkte zij als algemeen practicus bij verschillende groepspraktijken, waarbij zij ervaring opdeed in alle aspecten van tandheelkunde. Zij startte in 2017 de postdoctorale opleiding Orale implantologie & prothetiek aan Vrije Universiteit Amsterdam, ACTA, die zij in augustus 2020 met succes afrond.

Aisha Bajwa is nu NVOI erkend Implantoloog en heeft als specialisaties: implantologische, prothetische, restauratieve en esthetische behandelingen. Zij legt hierbij de nadruk op mondgezondheid, met name op de mechanica van het kauwstelsel.

Naast haar eigen praktijk Mondzorgkliniek Molenlanden is zij werkzaam als Implantoloog/orale chirurg in Rotterdam en Schiedam.Ze is een groot voorstander van bij- en nascholing. Aisha houdt van een efficiënte en rustige werksfeer waardoor een prettige tandarts-patiënt relatie ontstaat en er ruimte is voor dialoog.

“Bij mij staat de patiënt centraal.
Zijn/haar vertrouwen is mij erg dierbaar.”

Lid van KNMT (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde), KRT (Kwaliteit Register Tandartsen), ITI (International Team of Implantologists), EAO (European Association of Osseo-integration), AOI (Associatie Orale Implantologen).