Menu
Untitled design (4)

Aisha Bajwa Tandarts-Implantoloog

Aisha Bajwa is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde). Sindsdien heeft Aisha als algemeen practicus bij verschillende groepspraktijken gewerkt, waarbij zij ervaring opdeed in alle aspecten van tandheelkunde. In 2017 startte zij de postdoctorale opleiding ‘Orale implantologie & prothetiek’ aan Vrije Universiteit Amsterdam, ACTA, die zij in augustus 2020 met succes heeft afgrond.

Aisha Bajwa is NVOI erkend Implantoloog en haar specialiteit is orale implantologie (prothetische, restauratieve en esthetische behandelingen). Sinds kort is zij ook begonnen met aligners. Zij legt hierbij de nadruk op mondgezondheid, met name op de mechanica van het kauwstelsel.

Naast haar eigen praktijk Mondzorgkliniek Molenlanden is zij werkzaam als Implantoloog  in Verwijspraktijk Dordrecht en Tandheelkundige kliniek Schiedam. Zij is een groot voorstander van bij- en nascholing. Aisha houdt van een efficiënte en rustige werksfeer waardoor een prettige tandarts-patiënt relatie ontstaat en er is altijd ruimte voor overleg.

“Bij mij staat de patiënt centraal.
Zijn/haar vertrouwen is mij erg dierbaar.”

Lid van NVOI ( Nederlandse vereniging voor Orale implantologie), KNMT (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde), KRT (Kwaliteit Register Tandartsen), ITI (International Team of Implantologists) & AOI (Associatie Orale Implantologen). Zij is sinds dit oktober 2022 taskforce  member van Young ITI Global.